شیر اطمینان

شیر اطمینان دیگ بخار در تمامی نقاطی که محدودیت فشار وجود دارد کاربرد دارد. در این نقاط با نصب شیر اطمینان هم ایمنی پرسنل بالا می رود و هم فشار موجود در سیستم از فشار قابل تحمل تجهیزات فراتر نمی رود. شیر های اطمینان با آزاد کردن بخشی از سیال فشار درون دستگاه را کاهش و به محدوده ایمن می رسانند.

1.495.000تومان

شیر اطمینان دیگ بخار در تمامی نقاطی که محدودیت فشار وجود دارد کاربرد دارد. در این نقاط با نصب شیر اطمینان هم ایمنی پرسنل بالا می رود و هم فشار موجود در سیستم از فشار قابل تحمل تجهیزات فراتر نمی رود. شیر های اطمینان با آزاد کردن بخشی از سیال فشار درون دستگاه را کاهش و به محدوده ایمن می رسانند.

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه