جیوه لول کنترل

تعداد زیادی از دستگاه های صنعتی وجود دارند که با سوئیچ های جیوه ای کار می کنند و زمانی که سوئیچ خراب می شود بهترین گزینه تعویض سوئیچ می باشد و کارفرما سعی می کند دستگاه را به جای تعویض، تعمیر نماید. به همین دلیل همچنان سوئیچ های جیوه ای طرفدارها و متقاضی های خود را دارند.در صنعت بخار، مصرف سوئیچ های جیوه ای در لول کنترل های موبری می باشد که از سوئیچ های تک کنتاکت و دو کنتاکت برای تشخیص سطح مایعات، علی الخصوص در دیگ های بخار استفاده می کنند.

730.000تومان

تعداد زیادی از دستگاه های صنعتی وجود دارند که با سوئیچ های جیوه ای کار می کنند و زمانی که سوئیچ خراب می شود بهترین گزینه تعویض سوئیچ می باشد و کارفرما سعی می کند دستگاه را به جای تعویض، تعمیر نماید. به همین دلیل همچنان سوئیچ های جیوه ای طرفدارها و متقاضی های خود را دارند.در صنعت بخار، مصرف سوئیچ های جیوه ای در لول کنترل های موبری می باشد که از سوئیچ های تک کنتاکت و دو کنتاکت برای تشخیص سطح مایعات، علی الخصوص در دیگ های بخار استفاده می کنند.

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه