تاریخچه ماشین بنز

چگونه همه چیز در سال 1834 آغاز شد: گوتلیب دایملر “این ایده نیست ، بلکه اهمیت اجرای آن است.” گوتلیب دایملر در 17 مارس 1834 در شورندورف متولد شد. وی پس از آموزش اسلحه سازی و کار در فرانسه ، از سال 1857 تا 1859 در مدرسه پلی تکنیک اشتوتگارت حضور یافت و پس از […]